Dojo's in tijden van Corona > CoderDojo Belgium toont veerkracht: een overzicht

Actie

CoderDojo Belgium Coaches en Cooks staan er niet om bekend om bij de pakken te blijven
zitten, integendeel! Dat werd nog maar eens duidelijk in tijden van Corona. 1 van de maatregelen, ter beperking van de verspreiding van het virus, omvatte reeds in maart namelijk de annulering van fysieke CoderDojo sessies, waarna brainstorms over mogelijke alternatieven in razendsnel tempo op gang kwamen.


Diversiteit troef

Want wat is de ‘juiste’ vorm of beter gezegd, de aanpak waarbij een Dojo zich het meest
comfortabel bij voelt? Hier is diversiteit troef: elke Dojo is uniek, de noden en wensen dus ook.
Waar ze in Bierbeek, Dilbeek en Halle meteen aan de slag gingen met online Dojo-sessies,
dachten ze in Aalst eerder aan support via Discord en in Zwalm aan een Google Classroom. CDJ Turnhout zette dan weer een Scratch Challenge op, CDJ Boutersem een Youtube Challenge en in Kortenberg konden we spreken van een heuse 'Lentecup'!

CoderDojo Bierbeek online sessie

Virtuele Dojo’s

Reeds op zaterdag 21 maart zette de Dojo van Bierbeek de stap naar een online Dojo en op
zaterdag 28/3 volgden Halle en Dilbeek. Week na week beslisten meer Dojo’s om soortgelijke
sessies te organiseren, met tools zoals Webex, Meets en Jitsi. Dat het een geslaagde oefening was, bleek uit enkele reacties:

“Ik vond het mega leuk en cool” - Nolan (Ninja)
“Cool, net echt” - Bert (Coach)
“Leuk en speciaal” - Aron (Ninja)

Echter, de transitie naar het online verhaal was niet overal een onverdeeld succes, verschillende Dojo's gaven aan dat het aantal deelnemers een stuk lager lag dan tijdens een 'reguliere' Dojo-sessie. Kunnen we dat deels verklaren door het feit dat kinderen en jongeren zo goed als alles zich online afspeelde? School, familie, vriendjes, andere hobby's? Mogelijks speelt dat mee, echter, het was geen algemene tendens dus van een 'trend' kunnen we op dat vlak niet spreken. 

Covid-19 game van Ninja @ CDJ Dilbeek online

Inzichten in cijfers: maart sinds lockdown tem voorlaatste weekend oktober

Online CoderDojo-sessies: 

NL: 74
FR: 15
Mix: 16
CDJ4ALL: 19

Fysieke Dojo's (vanaf juni tem voorlaatste weekend oktober): 

NL: 87
FR: 32
CDJ4ALL: 26

Sharing is caring

Verbinding is, zeker tijdens deze aparte periode, een enorme sterkte van en voor onze Community.
Door ervaringen te delen, tips & tricks uit te wisselen, do's & dont's, leren we van en mét elkaar. Immers, er is zo enorm veel kennis aanwezig dat het zonde zou zijn om dit niet in te zetten.
Op de Coaches Drive, in het mapje Coronavirus/Covid-19 virus, trachtten we al deze informatie zoals een guide voor virtual Dojo's, Coach Cafés samenvattingen, tips & tricks Dojo's België, etc. te bundelen, zodat dit steeds geraadpleegd kan worden ter inspiratie.

Comments